България в световното наследство на ЮНЕСКО

Приемник на културно-историческото наследство на седем велики цивилизации, България е на трето място в Европа - след Гърция и Италия - по брой и разнообразие на открити паметници на културата. Регистрираните недвижими паметници на културата в България са над 40 000, а в държавните и общински музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими културни ценности.

Седем паметници на културата са признати за уникални обекти от световно значение и ca включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО: 
- Рилският манастир 
- Боянската църква
- Старият Несебър 
- Казанлъшката гробница
- Мадарският конник
- Ивановските скални църкви
- Тракийската гробница край с. Свещари

България е на едно от първите места в Европа по съхранена дива природа и богатство на биологичното разнообразие. Закономерно в списъка на ЮНЕСКО са и три природни обекта: 
- Националният парк „Пирин” 
- Биорезерватът „Сребърна” 
- Вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“.

В листата на световните шедьоври на нематериалното културно наследство са вписани:
- Бистришките баби 
- Нестинарството 
- Чипровските килими
- Народният празник Сурва в Пернишко.


 

 


Културно наследство


Природно наследство


Нематериално наследство


1 >