Старосел

Разположен в централната част на община Хисар, близо до Карлово, под южните склонове на Същинска Средна гора, Старосел има корени дори по-стари от римските по тези земи. През 2000 г. в местността Орешака бяха открити антични тракийски гробници и храмове, с което Старосел, част от „Долината на тракийските царе”, придобива световно значение. Некрополът се състои от 8 могили. В една от тях бе открит най-големият досега в Югоизточна Европа тракийски царски комплекс с мавзолей. Каменни стълби и 15-метров коридор водят към фасадата на храма, украсена с красиви релефни орнаменти и скулптури. Вътрешното помещение на храма-гробница е огромно (с диаметър 4,80 м). Учените я датират към края на V в. и началото на IV в. пр. Хр. и тя най- вероятно е принадлежала на тракийския владетел Ситалк – мoгъщ цар на Одриското царство. Открити са саркофаг, множество бронзови, златни и сребърни предмети (пръстени, доспехи) и пластика, сред която е и главата на тракийски владетел, изпълнена със смайващо художествено майсторство.