HMI Co., Ltd.

Лице за контакт: Стефка Балъкова
адрес: Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 81 А
тел.: 062 634 609, 622 429
факс: 062 622 429
gsm: 0887 835 779
e-mail: head_office@hmi-company.com
Hygiene Medical Industry Co., Ltd. е най-големият производител и доставчик на професионални средства за дезинфекция и хигиена в България, със седалище в град Велико Търново и представителства в цялата страна. От 1994 г. HMI Co., Ltd. произвежда богата гама от дезинфектанти, антисептици, професионални детергенти, специални реагенти и индустриални обезмаслители по световните стандарти за качество ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003, Директива 93/42/ЕЕС, Директива 98/8/ЕС, и удовлетворяващи всички професионални потребности от дезинфекция и хигиена. HMI Co., Ltd. предлага цялостни системи за професионална хигиена и дезинфекция, като освен производство и доставка на препарати, компанията извършва доставка и сервиз на машини за почистване, дезинфекция и стерилизация, диспенсъри и системи за оптимално дозиране на работни разтвори, подробни експертни консултации, обучения, дезинфекционни и хигиенни програми и планове. Experience & Quality
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ