ГАБРОВО

почивка в Габрово

ЗА ГАБРОВЦИ ХУМОРЪТ Е СЕРИОЗНО ДЕЛО

Предприемчивост, трудолюбие и спестовност са добродетелите на гр. Габрово – Българският Манчестър. Тези качества от характера на габровци, се зараждат още в мрачните векове на османското владичество. В градеца, разположен по северните склонове на Стара планина, се развива българското манифактурно занаятчийство, последвано от промишлено производство – предимно кожарство и текстил. Вълнените и копринени платове намират добър прием не само в пределите на българските земи, но и в редица европейски. Прочути са и оръжията, с ръчна инкрустация, които габровските ковачи изработвали, независимо от забраните, налагани от официалната власт. Едва ли е случаен фактът, че паметникът на най-таченият майстор Рачо Ковача е…..по средата на р. Янтра. Може би за това, за да се пести от площада. Когато говорим за предприемчивостта на габровци, не бихме могли да не изтъкнем и родолюбието на прадедите. Пример за това е Васил Априлов – търговец, учен, пример за събирателска и родолюбива дейност на исторически, етнографски материали. В своето дело „на ползу роду” той е бил подпомогнат от съмишленици, в очите на Захари Круша, Райно Попович, Неофит Рилски. Истински материален израз на патриотизма на Априлов, е изграденото с негови средства училище, известно като Априловската гимназия, гордост не само за габровци, но и национална светиня. Още едно качество на габровци се приема нееднозначно и това е пестеливостта. За някои е добродетел, за други – скъперничество. Но всички са единодушни в едно – че благодарение на него се е зародил прочутия хумор на габровци. Така освен старопрестолния Велико Търново, морската столица – Варна, има и столица на смеха – Габрово. И още нещо – жителите на града непрекъснато доказват, че хуморът е сериозно дело. Самият Дом на хумора и сатирата в Габрово говори красноречиво за пестеливостта и находчивостта на своите създатели. Върху основите на старата кожарска фабрика, върху 8000 кв.м. площ са разположени музей, галерия, научно изследователски център, издателство, магазин. / доскоро и театър /. Рождената дата на световно известия Дом на хумора и сатирата е 1 април, а годината 1972 г. Девизът му е : „Светът е оцелял, защото се е смял” и красноречиво говори за традициите, съхранени от габровци, умението им – да се надсмиват над себе си. Отличителен символ е прочутата габровска котка с отрязана опашка. Не случайно тук, са на почит местния хумор и ежегодните весели карнавали – винаги многолюдни и с все по-нови хрумки. Посетителите посрещат емблематичната скулптура на Георги Чапкънов – „Дон Кихот и Санчо Панса”, редом до тях се нарежда и най-новият символ на склуптора – Шандурков. Колекцията, с която се гордее не само Габрово, но и България е събирана, благодарение на усилието на най - добрите специалисти и творци. Тя се обновява непрекъснато от ежегодните биеналета, организирани в Дома. Само преди месец на 2 май бе открита обновената експозиция с няколко изложби – на документална фотоизложба от архивите на Дома, творби на художници от Габрово, гостуваща изложба „Приятелски поздрав от Турция – Ескишехир поздравява Габрово” / Ескишехир е малък град в Анадола /, с участие на класици в жанра. Наричат Дома на хумора „Веселата къща”. Едва ли има по-находчиво определение. С авторска изложба „Избрано” – скулптура, дървопластика, графики се представят семейство Никола В. Колев и Таня Колева и Роберт Цанев. Габровци не се скъпят да представят най-красноречиво своя Дом на хумора. Независимо от кризата потокът от посетители не спира, защото човечеството се прощава с недъзите си, като се смее.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ