„Добър” и „мн.добър” са преобладаващите оценки от кандидатстудентските изпити в Свищов


2011-07-26 

1359 кандидат-студенти се явиха на редовните конкурсни изпити в Стопанска академия „Д.А.Ценов”, а близо 1600 души участват в класирането с пренесена оценка от държавен зрелостен изпит.

По информация от зам.-ректора по бакалавърско и магистърско обучение проф.Любен Кирев, традиционно най-много кандидат-студенти са предпочели изпита по Икономическа география на България – 1009. Средният успех по този предмет е 4.58, преобладаващите оценки са 4.25 и 4.50, а пълните шестици  са 14.

С чужд език (английски, немски, френски, испански или руски) са кандидатствали общо 139 души, при които преобладаващата оценка е 4.00, постигнатият среден успех е 4.73 и има една пълна шестица.  Изявилите желание да се конкурират за място в СА чрез изпит по икономика са 135. От тях само един има оценка 6.00, средният успех е 3.97, а преобладаващите оценки са 3.75 и 4.00. Най-малко са кандидатствалите с математика – 76 души, двама от които са получили пълни шестици. Средният успех от изпита по математика е 4.14, като преобладават оценките 3.75, 4.00 и 4.25.

При проведените конкурсни изпити има констатирано само едно нарушение. Кандидат-студентка се е опитала да препише като използва заснети на фотоапарата й решения на подготвителните тестове по география. След констатиране на нарушението изпитната работа е анулирана.  

| НОВИНИ