Проект за популяризиране на туризма в трансграничния регион Бургас - Кърклареси


2011-07-28 

 

Проект между област Бургас и Кърклареси подписаха областният управител на Бургас Константин Гребенаров и валията на Кърклареси Мустафа Яман, Турция.Проектът е по програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция”. В тази насока се работи от две години и се популяризира природното, културно и историческо богатство на двата региона. Регионалните администрации ще проведат рекламни кампании за популяризиране на общите природни и културно исторически дадености, в областта на  специализирания туризъм – еко, морски,исторически. Стойността на проекта е 92 000 евро и ще продължи една година.

 

София Чернева

| НОВИНИ