Предлагат по-нисък данък за хотели в София и Бургас


Правят се различни предложения за ставките
2011-12-09 

По-нисък данък за хотелите в София през 2012 г., предлага общинският съветник Николай Стойнев, който е председател на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост в Столичния общински съвет (СОС).

През 2011 г.  туристическият данък е: 
категория една звезда - 0,60 лв.
категория две звезди - 1,20 лв.
категория три звезди - 1,80 лв.
категория четири звезди - 2,40 лв.
категория пет звезди - 3,00 лв.
Предложението към общинските съветници е, през 2012 г. туристическият данък да бъде:
за категория една звезда  - 0,40 лв.
за категория две звезди - 0,60 лв.
за категория три звезди - 0,80 лв.
за категория четири звезди - 1,00 лв.
за категория пет звезди - 1,20 лв.

В доклада си до СОС, Стойнев посочва, че в общината непрекъснато постъпват сигнали, свързани с високия размер на туристическия данък и невъзможност на плащането му в условия на продължаваща икономическа криза.

В Бургас също предлагат намаление на туристическия данък  - с 50%, пише burgasinfo.com.

| НОВИНИ