Двама туристи се возят в самолет. Попадат във въздушна яма и самолетът започва да се тресе. Единият: 
- Ей, как се клати! Ще падне! 
Другият: 
- Ами, нека пада, да не е твой.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ