Ходил ли си в Кипър? 
- Ходил съм... 
- А в Гърция? 
- Ходил съм... 
- И къде е по-хубаво? 
- Не знам. Навсякъде бях с жената и децата.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ