Разговор между жени:
Защо бог създал първо мъжа?
Защото искал да започне с нещо по – просто.




| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ