Вървят по улицата две мутри.Единият вика:
- Я гледай на земята се търкалят 10 евро!
Вторият се навежда, вдиге банкнотата, поглежда я, хвълря е отново на земята и казва.
Тия са фалшиви!
Я па ти, как позна бе?
Ами имаше две нули!
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ