Двама учени говорят за един колега:
Иванов е истински гений. Открил е лекарство против амнезия – казва единият.
Прав си – казва другият, - само, че не може да се ползва, защото той е забравил формулата.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ