Бизнесмен  гостуа на цигански  милионер.
Защо си угрижен приятелю?
Откраднаха ми златната огърлица.
 Подозираш ли някого?
 Онази жена отсреща.
Това е съпругата ми. Сигурен ле сте,че е тя?
След малско ромския безнисмен се връща при бизнесмена:
Ето ти огърлицата.
О, женати сигурно се разтроила?
Не,тя не усети….
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ