-  Обвиняеми, защо откраднахте колата? 
-  Много бързах за работа.
-  Тогава защо не се качихте на автобус?
-  Нямам книжка за автобус.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ