Какво свързва Георги Първанов и Божидар Димитров?
Партийния билет от  държавна сигурност.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ