Професор от Стопанска академия е сред бележитите съвременни българи


Професор Каменов е с високи постижения в изследването на социалните системи
2012-01-12 

Проф. д-р ик.н. Камен Каменов, преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е включен в първото издание на енциклопедията „Бележити българи на съвременна България”, в което са представени над 260 личности и институции. Според главния редактор на енциклопедията – инж.Любомир Михайлов, днес нашата страна разполага със сънародници, които във висока степен са допринесли за материалното и духовното добруване на хората. „Те заслужават всенародно признание за своя принос в съкровищницата на човешките постижения. Те са бележити. А бележитите българи ще бъдат пример за достойно изпълнен дълг” – се казва в пролога на изданието.

В поканата, адресирана до проф. Каменов за представянето му в енциклопедията е посочено, че той е оценен като „българин с високо народно признание” и неговото присъствие в изданието „ще бъде полезно, както за днешната човешка общност, така и за идните поколения”.

Проф. Каменов е учен с високи постижения в изследването на социалните системи. Публикувал е множество статии по конкретни въпроси на поведението на човешкия фактор, някои от които са преведени на английски език. Общият брой на научните му публикации, учебници и учебни помагала е над 300. Включен е в световния алманах „Кой кой е?” за 2011г. за най-успелите хора в света. В момента е ръководител на катедра „Мениджмънт” при СА „Д.А.Ценов”. 

| НОВИНИ