Развитие на туристическата атракция „Тектонски гребен Калето”


2013-04-18 

Проект „Развитие на туристическата атракция „Тектонски гребен Калето”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ се изпълнява от община Червен бряг по  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/044, съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕФРР и държавния бюджет на Република България.

В рамките на проекта е изградена туристическа инфраструктура и автономно осветление с фотоволтаични панели по екопътеките, свързващи уникалните природни забележителности „Тектонски гребен Калето” и природната забележителност „Реселешки кукли”, които са част от дълъг карстов каньон, образуван преди 70 млн. г. в района на село Реселец, община Червен бряг. Причудливите скални фигури и образувания на места достигат до височина от 60 метра. Те са образувани в каньона по долината на 3-те реки, преминаващи край селото и вливащи се в река Искър. Сладките води на една от тях – река Ръчене, определят уникалния, запомнящ се вкус на прочутия местен лук, от който се приготвя традиционният лучник.

Село Реселец, община Червен бряг, е едно от най-населените села в Севрозападна България. Основният поминък е свързан с развитие на туризма и туристическите атракции, лов, риболов, развитие на местните занаяти, съхранение на местните обичаи и традиции. По време на международното туристическо изложение за куртурен туризъм във Велико Търново ще бъде пресъздаден един от запазените местни ритуали „Водици” от самодейци към читалището в селото.

В село Реселец се намира и непроучената късноантична и средновековна крепост „Калето” - пазител на прохода и пътя, свързваща Карпатите с Бяло море. Тези факти ще бъдат представени в 10 минутния рекламен филм „Ден сред феномените на село Реселец”, създаден в рамките на проекта.

| НОВИНИ