Тракийски конник сред развалините на Месамбрия


2013-10-08Изключително добре запазен оброчен релеф на тракийски конник бе открит преди дни в Несебър. Едва започнали, археологическите проучвания на северния бряг на полуострова на ул. „Крайбрежна“ зарадваха с много важна находка екипа на доц. Анелия Божкова и Петя Кияшкина. При сваляне на ребро в насипа, бе открит релеф на тракийски конник с четириредов посветителен надпис на старогръцки език. След обичайната формула „На добър път“ надписът продължава с името на посветителя Папиас, син на Хераклейдас.

В четириъгълното дълбоко релефно поле е изобразен конник в ход надясно с развято наметало. Конят е повдигнал предния си ляв крак по посока на каменен жертвенник и дърво, около което се извива змия.

Това е първият релеф на тракийски конник, който се открива в рамките на самия античен град. Досега са известни няколко подобни паметници от района, но те са от землищата на Свети Влас, Кошарица и Горица. Паметникът се датира във втори век и е доказателство за почитането на тракийския Херос в антична Месамбрия през римската епоха.

Новооткритият релеф е в отлично състояние и в най-близко време ще намери своето място в археологическата експозиция на Музей „Старинен Несебър“.

| НОВИНИ