Банско привлича все повече туристи след обновяване на четири атракции

Четири културно-исторически атракции ще бъдат обновени в Банско, с което курортът цели да стане още по-привлекателен за туристите и да си извоюва име на целогодишна дестинация, а не само водещ курорт в ски туризма.
 
Ще бъде  осъществен ремонт, реставрация, консервация, експониране и ще бъде осигурена достъпна среда в комплекс "Велянова къща" и в комплекс "Рилски метох", както и на археологическите обекти "Св. Никола" и "Ситан кале", които ще бъдат превърнати в съвременни туристически атракции.
 
Със стартирането на този проект ще бъдат обучени и специалисти - аниматори и екскурзоводи, които да спомогнат за  развитието на конкурентоспособността на туристическите атракции в града. Кинотеатралният салон ще бъде преустроен в модерен посетителски информационен център на община Банско. 
 
Новите инвестиции и подобрения в туристическите обекти ще бъдат направени в рамките на проект "Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - Банско кръстопът на цивилизациите", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансиран от Европейско фонд за регионално развитие на Европейския съюз и община Банско.
 
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ