Най значими личности и събития в историята на Русе


2014-01-13По повод 135 годишнината от Освобождението на България, Русенският университет „Ангел Кънчев” организира инициатива „Памет българска 2013 г.” На анкетата за определяне на най-значима личност и събитие в историята на Русе участниците са изказали следните предпочитания. Баба Тонка Обретенова е най-значима личност в историята на Русе. На второ място е посочен Захарий Стоянов, автор на „Записки по българските въстания. На 4,5 и 6 - то място са Иван Ведър – масон, спасил Русчук от опожаряване, Елиас Канети, Нобелов лауреат за литература, Кирил Старцев – дългогодишен кмет на Русе.

 

По значимост събитията са класирани в следния ред. На първо място – пускането на първата ж.п. линия в България – Русе – Варна. Следват откриването на Висшето техническо училище, създаването на Дунавския вилает – Русчук и построяването на  Доходното здание.

| НОВИНИ