Смолян отново ще има драматичен театър


2014-03-20Новоприето постановление на МС ревизира действия от 2010/2011 г., довели до сливане на драматични и куклени театри на териториален принцип. Този акт ще позволи да се възстанови сценичната дейност в различни региони на страната и да се създаде възможност на аудиториите за достъп до качествена продукция.

 С постановлението Кукленият театър в Силистра се преобразува в Драматично-куклен театър, а Театрално-продуцентският център „Йордан Йовков” в Добрич – в Драматичен театър „Йордан Йовков”. Това решение ще позволи в Силистра да се поставят самостоятелни театрални спектакли – дейност, реализирана в последните години единствено от ТПЦ „Йордан Йовков”. Театрите в Разград и Кърджали стават театрално-музикални центрове, което отговаря на извършваната към момента от тях дейност не само в сферата на театралното, но и на танцовото и музикално изкуство.

 Създава се и нов второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата – Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”. Театърът в Смолян беше преобразуван през 2010 г. чрез вливане в ДТ „Масалитинов” – Пловдив. В последствие целият състав на трупата е съкратен и в региона не се извършва никаква театрална дейност.

| НОВИНИ