Журналистически тур по проект №11 на МИЕ


2014-04-28От 24 до 26 април 2014 г. се проведе журналистически тур по проект №11 - „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”. Обиколката включи посещение на туристическата борса „Вашата ваканция”, културно-исторически обекти в градовете Бургас, Несебър, Созопол, Приморско, Царево и др., срещи с представители от туристическия бранш.

МИЕ  изпълнява проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. /ОПРР/. Проектът е разработен в отговор на нуждите за повишаване на ефективността на националния маркетинг и реклама на туристическия продукт, предоставянето на информация и информационно обслужване в туристическия сектор с цел активиране на вътрешния туризъм.

Проектът цели да се повиши ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности, маркетинговата информация и прозрачността с цел да се подпомогне диверсификацията на туристическите продукти и пазари и устойчивото развитие на туризма. Туристическите продукти в България ще се популяризират на вътрешния пазар, за да бъдат продадени и да привлекат българските посетители. Това ще доведе до ползи от развитието на туризма за местната икономика, а също и за създаване на заетост. Чрез изпълнението на настоящия проект ще се осигури подкрепа за реализиране на допълващи маркетингови и информационни дейности от страна на МИЕ.

| НОВИНИ