Нов проект хвърля светлина върху наследството на Белоградчик


2014-06-20„Светлина върху наследството на Белоградчик“ е работното название на проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонда за партньорство и експертна помощ. Водеща организация е Центърът за интерпретиране на наследството, България.

 

Скалите и легендите, Белоградчишките носии, песните, диалектът, занаятите, кулинарното наследство, историята на древните хора от най-далечни времена, устното творчество на днешните хора, обвързани с местния потенциал туристически и спортни дейности – върху това ще акцентира проектът.

 

Специфичните му цели са: да се отключи знанието за качеството на наследството на Белоградчик; да се разработи негов качествен профил със стандарти за интерпретиране; да се постигне общ език за работа; да се развие човешкият потенциал да интерпретира и използва наследството; да бъдат включени младите хора; да се обмени опит; да се постигнем ангажимент за осъществяване на надзор върху наследството; да се подпомогнат партньорството и общностната политика (на местното общество) по отношение на наследството.

 

Заедно ще създадем интегрирани продукти, които предлагат уникално емоционално преживяване, за да бъдат използвани от жителите на града и посетителите му, казват от Центъра за интерпретиране на наследството, който възприеме знания, опит и практики от швейцарския партньор.  Партньори по време на изпълнението на проекта ще са младежите и младите хора, публичният и третият сектори (НПО), бизнесът и гражданите на Белоградчик.

 

Проектът ще въведе иновативна концепция и модел за интерпретиране на наследството, за дългосрочно използване на ресурсите; ще включи UNESCO перспективата на Белоградчик и управлението на дестинацията като част от политиките за развитие на града; ще бъде изградена мрежа за подпомагане на иновациите в интерпретирането и управлението на наследството; ще бъдат обучени представители на местната общност в умения за качествено интерпретиране на наследството, за да се отключат негови непознати страни, а също в предприемачество и т.н.  

 

Резултатите на проекта ще бъдат широко оповестени, за да се демонстрира как наследството може по нов начин да бъде ценено, интерпретирано, комуникирано и експлоатирано с екологична, икономическа и социална възвръщаемост.

 

Проектът ще бъде представен на специална пресконференция на 28.06.2014 г. в хотел „Скалите“, в Белоградчик. 

| НОВИНИ