Гласа на Южен Пирин

Сандански
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
  За четвърти път в с. Петрово, община Сандански, се проведе фестивала „Песни от извора” по спечелен от общината проект „Гласа на Южен Пирин”, чрез сключен договор между Държавен фонд „Земеделие”, Сдружение „Местна инициативна група Сандански” и община Сандански №47/3/3230941  от  05. 08. 2014 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”. 
Фестивалът, състоял се на 23 и 24 август 2014 г., събра на една сцена около 400 самодейци от България, Македония и Гърция, които получиха грамоти за участие и специално изработени статуетки. На фестивала присъстваха като специални гости и жури ръководният състав на община Сандански, експерти, директори на дирекции, гости на общината, туристи и любители на фолклора. Зам.-кметът г-жа Мария Чинкова поздрави всички гости и жители на Петрово, като пожела традицията не само да продължи, но и да се развива с все повече участия. 
Участниците се насладиха на българска традиционна кухня на фона на музика и танци, част от българския, гръцкия и македонския фолклор.
По проекта предстои да се създаде етнографска сбирка, показваща бита на жителите на с. Петрово, снимки от създаването на селото, както и родословно дърво на двата рода, заселели Петрово. 
За всеки, който не е успял да присъства на фестивала, ще бъде създаде фотобук със снимки и информация за „Песни от извора”. 
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ