Природен парк Беласица

Два нови тематични туристически маршрута в ПП „Беласица“ ни запознават с интересния свят на кълвачите и с цветното многообразие в планината

 

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна аганция по горите създава още два туристически маршрута в ПП „Беласица- „Кълвачите – пазители на горите“ и „Цветна приказка“. С тях тематичните пътеки в планината стават осем.

Тематичният туристически маршрут „Кълвачите – пазители на горите“ е разположен в околностите на селоГабрене. Той е лесен за преодоляване,  сравнително кратък е и е подходящ както за деца, така и за посетители, които не са привлечени от дългите и трудни планински преходи. Цялата пътека е с дължина 2,5 км и се изминава за около 45 минути.

Маршрутът започва от центъра на село Габрене и достига до м. Пишена скала. Поемайки в южна посока към планината, се стига до местността Сариев камък. Забележителният скален къс е разположен само на няколкостотин метра от границата с Република Македония и предлага запомняща се гледка към Струмишкото поле. Пътеката продължава към м. Пишена скала, следвайки долината на река Габренско дере. Скалата се нарича пишена, заради характерния рисунък,наподобяващ изписана икона. След това се слиза отново до най-високо разположените къщи на с. Габрене и се поема на изток до борова гора край пътя.

По пътеката има общо 4 информационни табла. Те са опорни точки  по темата „Кълвачите – пазители на горите“. Текстовете са кратки,  информацията е представена интересно и по запомнящ се начин на български и английски език. Таблата са онагледени с пъстри рисунки и карта. В центъра на с. Габрене ще откриете първото информационно табло за маршрута, което ще ви въведе в света на кълвачите и ще Ви покаже туристическа карта на района. От второто информационно табло  ще научите, че кълвачите не само са умели летци, но и едни от най-добрите катерачи в гората. От следващите две табла ще разберете защо Природен парк „Беласица“ е едно от любимите места за кълвачите у нас и какво можем да направим за опазването на тези чудни птици.

По тематичния туристически маршрут „Цветна приказка“ще научите любопитни истории за цветята и  чинаровите гори. Той  започва от с. Самуилово и води до живописната местностБялата чешма. Маршрутът е маркиран със зелена маркировка. Пътеката е с дължина около 2 км и се изминава за около 20 минути. Очаква Ви кратка и приятна разходка.

Маршрутът започва от изхода на селото в източна посока и продължава по черния път Самуилово – Лопово. Добър ориентир е входният портал на ПП „Беласица“. След около 50 м, вдясно от пътя, започва пътека, укрепена с парапети и стъпала. Тук сред най-забележителните пролетни цветя са безстъблената иглика, горската теменуга, жълтурчето, синчецът и много други. Тръгвайки  нагоре към планината по стъпалата отново се излиза на черния път.  В короната на един величествен чинар е изграден кът за отдих, тип „чардак“, с чешма и барбекю. През лятото в цветната чинарова градина е приятно и прохладно, свежо и зелено. Това е мястото, където  можете да се любувате на красивите орхидеи. Пресичайки черния път,пътеката продължава в южна посока до местността Бялата чешма. Чешмата-паметник е изградена от Шеста пехотна бдинска дивизия по време на Първата световна война. По време на празника на с. Самуилово (Успение Богородично, 15 август) се организират традиционни борби. През този сезон ще се полюбувате на цикламите, които покриват земята като розова пелена.    

Пътеките „Кълвачите – пазители на горите“ и „Цветна приказка” са създадени от Дирекцията на Природен парк „Беласица” къмИзпълнителната агенция по горите по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк„Беласица“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ Стойността на проекта е 1 344 108,00 лв.Периодът на изпълнение на проекта е юли 2012 г. – март 2015 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк „Беласица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда.

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ