Исторически музей Панагюрище

почивка в Панагюрище
адрес: ул. Райна Княгиня № 26
тел.: 0357 62012
gsm: histmuzpan@abv.bg

Не са малко българските градове и селища, свързани с Априлското въстание 1876 г.Но само един с основание наричат„Столица на свободата” и това е Панагюрище.

За да се докосне до героичната история на този български град през вековете. Най-добрата илюстрация на това е експозицията на Исторически музей Панагюрище.От праисторически времена през средните векове, Възраждането, новата и съвременната  история. В същност това е един музеен комплекс – Историческия музей Панагюрище, къщи – музеи, Посетителски информационен център, Стена на благодарността.

Всичко това е резултат от изпълнението на амбициозния проект „Панагюрище  - Столица на свободата”, по Програма „Регионално развитие” стартирал ноември 2011 г. и финализиран  през юли 2014 г.  Европейският съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съфинансира проекта безвъзмездно с 4 838 195 лв.  от фактическата стойност на проекта 4 587 576 лв., Разликата се поема от бенефициента на проекта  - Община Панагюрище.

Основно реконструиран и модернизиран е Градския исторически музей, който има 60-годишна история.  Отделите в него са Археология, Етнология, Българските земи - ХV . ХІХ век, нова е съвременна история, Природонаучен музей. На Априлското въстание-1876 г. са отредени три зали – Оръжието на въстанието,  Освобождението на Панагюрище, Панагюрище и Съединението на България – 1885 г., Специална зала е отредена за реплика на Панагюрското златно съкровище, Привлича изложения макет  на Панагюрската чаршия. Благодарение на усвоените средства по Регионална програма  експозицията е обновена, с нова аранжировка и допълнена с модерни технически средства.

 Къщите, които оцеляват в пожара на Априлското въстание и днес са къщи – музеи, някои реконструирани и обновени - на Райна княгиня, Дудековата,Тутевата, Пековата къщи, включително и прилежащата им инфраструктура.                                                                                                         

Неповторима като изживяване и впечатляваща е обиколката на обектите в музейният комплекс днес.

Дудековата къща – последната крепост на Априлското въстание.Върху фасадата е  Паметния знак за загиналите в нея жители на Панагюрище на 30 април 1876 г. Експозицията вътре показва възрожденския бит и култура през възраждането и зараждащата се нова градска култура. В Тутековата къща апостолите са написали възванието към българския народ. Лековата къща привлича със външните и вътрешни стенописи и в нея е намирал подслон Васил Левски.  Джуновата къща – музей е архитектурен исторически паметник с  богата етнографска експозиция. В Синята Хаджидимитрова къща е представена колекцията -дарение от Иван Деянов  са изложени накити и ценни ръкописи. Вниманието привличат и Духовниковата къща, в която Васил Левски заклева революционния комитет, Дриновата къща са отсядали Васил Левски и Георги Бенковски. В нея е роден и първият български учен-историк професор Марин Дринов.

Нов архитектурен елемент в историческата панорама на  Панагюрище е Стената на благодарността. Тя е израз на признателността към видни представители на европейската общественост и политици,подкрепили каузата на българското освобождение – Виктор Юго, Джузепе Гарибалди, Иван Аксаков, Дмитрий Менделеев. 

Всяко посещение на Панагюрище – Столица на свободата е урок по родолюбие, илюстрация на силата на българския дух.  

  

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ