Магията на Източни Родопи

Момчилград
адрес: ул. 26-ти декември 12
тел.: 03631 6279
e-mail: info@iztochnirodopi.info

В тази необикновена магнетична планина, с изумителна природа, дива красота и непознати места, се намират едни от най-красивите кътчета на България.

Едно от тях е  Харман кая - уникално скално светилище, изсечено в невисоко плато, около малка пещера, дълбока 7 м. Намира се  между село Биволяне  (1.5 км североизточно) и село Долна Чобанка (2км източно), Момчилградско. Скалите на платото са с червеникав оттенък. То функционира едновременно с култовия комплекс Татул. Животът там започва през каменно-медната епоха от края на петхилядната година пр. Хр. и е продължил  до  XII-XIII век през Средновековието.

Скалното светилище предизвиква не по-малък интерес от този към Перперикон и Татул.Харман кая в превод означава равна скала, от "харман"- равен, същевременно -двор, "кая" - скала. Гледката, която се откроява към околността е впечатляваща. Не случайно мястото е било избрано за светилище. Според откривателят му -проф. В. Миков, в подножието на Харман кая личат останките на  "най-големия тракийски град", с помещения, улици, площади. Открити са керамични фрагменти. Мястото е естествено укрепено. От Светилището ясно са запазени издълбани в скалата трапецовидни ниши с южно изложение, съоръжения, гробници, щерни, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала. Врязани в скалата са и два трона, обърнати в посока североизток. Мястото е използвано за ритуали (жертвоприношения и обреди), но  е служело и  за астрономически наблюдения на Слънцето по време на неговите годишни цикли, за свещенодействия с влияние върху космическите сили, за осигуряване на плодородие. Наблюденията са включвали ритуали, свързани с култа към Бога - Слънце.

Тук се усещанякаква магия и уникална тайнственост. Посетете това място – подходящо е за туризъм и има указателни табели. 


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ