Базиликата "Света София" и подземният музей на столицата

Съвременната базилика "Света София", чийто строеж се датира в началото на VI в., достига до нас посредством различни преустройства.  Благодарение на провежданите около век археологически разкопки в подподовото пространство на църквата, българската столица отскоро се сдоби и с подземен музей. В него са експонирани над 50 различни по тип гробни съоръжения от раннохристиянската епоха, както и останките на три по-ранни църкви.
Първите разкопки в подподовото пространство на базиликата "Света София" са проведени през 1893 г. от директора на Археологическия музей Вацлав Добруски. Именно той открива, и то изцяло запазена, мозайката, наречена "Раят". 
През 1930 г. завършва първата от съвременните реконструкции на храма, който тогава се освещава. През 1955 г. той е обявен за недвижима културна ценност.
Работата по реализацията на подземния музей приключи през новото хилядолетие и той бе официално открит на 24 май 2013 г. Посетителите се впускат в нещо като лабиринт из зидовете на трите църкви, предшествали съвременната "Света София". Първата от тях е датирана през 311 г. с Едикта за толерантност на император Галерий и се предполага, че е представлявала мартирион, т. е. място, където се съхраняват мощите на мъченик. Има общо три строителни периода и се издига насред главния некропол на Сердика.
Наред с това, в подземния музей могат да се видят различни типове раннохристиянски гробни съоръжения. Впечатление със своите стенописи прави т. нар. гробница Nо 16, открита и проучена от проф. Богдан Филов. Предстои и експонирането на гробницата на Хонорий.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ