Туристическо сдружение Каварна

gsm: 0887 102 189
e-mail: tur.sd.kavarna@gmail.com

Туристическо сдружение "Каварна" е местна браншова организация.Основна дейност е популизиране и реклама на дестинацията "Община Каварна".Участие в туристически изложения и борси.Подпомагане на местния бизнес.Извършване на маркетингови проучвания и изработване на регионална стратегия за развитие на туризма.

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ