„Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България“ GRO/SME/16/C/071-Tourism

„Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България“ GRO/SME/16/C/071-Tourism

Министерство на туризма приема документи за участие в конкурса за избор на малко известни дестинации за културен туризъм по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism

            Конкурсът, организиран от Министерство на туризма (МТ) е в рамките на проект на МТ „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism, финансиран по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия  (2014-2020г.) – COSME. Договарящият орган е Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (за краткост ИAМСП) към Европейската комисия .

Целта на този национален конкурс е да се изберат нови ЕДЕН дестинации в България на тема „Културен туризъм“, които ще станат част от европейската ЕДЕН мрежа.

            Кандидатите трябва да представят малко известни/нововъзникващи български туристически дестинации, които предлагат специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културно-историческо наследство или съвременната култура, като традиционните исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове).

            Предвидено е да се изберат до 5 нови дестинации - една дестинация победител в конкурса и до 4 дестинации – подгласници. Избраните дестинации ще бъдат интегрирани в европейската ЕДЕН мрежа, ще получат професионално фото заснемане, отпечатване на промоционални брошури на български и английски език, публикации в медии и сертификати.              Награждаването на победителите ще се състои на специално организирана официална церемония, по време на която чрез презентации ще бъдат представени избраните дестинации.

            Електронният пакет документи може да бъде изтеглен от уеб страницата на Министерство на туризма http://www.tourism.government.bg/ в раздел „Програми и проекти“, както и официална страница на ЕДЕН мрежата в България http://www.edenbulgaria.eu/bg.

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 31 август 2017 г.
 

Този документ е част от проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България“ GRO/SME/16/C/071 – Tourism, който се финансира от програма COSME 2014-2020 на Европейски съюз

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ