"Сдружение Туризъм" на една година


2017-10-02На годишното събрание на 29 септември 2017 г., „Сдружение Туризъм” на българските туроператори и агенции направи равносметка на постигнатите цели през изтеклата първа година от създаването на организацията, в която вече членуват повече от 65% от фирмите за входящ туризъм в България.

На срещата бяха обобщени проведените работни дискусии в Министерството на туризма по проблемни въпроси, вкл. промените в закона за ДДС, както и борбата със сивата икономика.

Това е първата асоциация, направила спогодба с Комисия за защита на потребителите /КЗП/ за образователна кампания, насочена към туристите, с която се цели да се намали потока на нерегламентираната търговска дейност в бранша. Сдружението е член и в Националния съвет по туризъм, обменя опит със 7 държави за решаване проблемите на достъпността на туристите със специфични нужди – по проект „Достъпните ангели” и се включва в още много инициативи през този едногодишен период.

И занапред членовете на „Сдружение Туризъм” си обещават да продължат работата за развитието и утвърждаването на добрите практики във всички сектори на туризма, с което да се повиши нивото и качеството на предлаганите туристически услуги. 

| НОВИНИ