Балкански форум на планинските общини


10 до 12 май 2018 г. НДК,София
2018-02-14По инициатива на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България на 13 септември 2014 г. се проведе учредителното СЪБРАНИЕ на Мрежата на местни власти от планински райони на Балканите (БАЛМОНТЕ), която има за цел обединяването на всички планински общини от Балканите в една силна и устойчива структура, която да работи за подобряване стандарта на живот на местното население, насърчаване на младите хора да останат в родните си места в планините чрез създаване на система от стимули за професионално и личностно развитие, изграждане на капацитета на местните власти, устойчиво планинско земеделие, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, устойчив туризъм в планините и др.

Мрежата работи в тясно сътрудничество с европейските институции, като членовете й кандидатстват съвместно по различни програми, финансирани от ЕС, ще подготвят проектозакони за определянето на планинските територии като зони със специфични потребности и валоризация на техните ресурси и човешки капитал.

В контекста на балканските приоритети на българското Председателство на Съвета на ЕС Планираме от 10 до 12 май 2018 г. провеждането на Балкански форум на планинските общини в София на територията на НДК и прилежащите външни площи. Във форума ще вземат участие представители на местни власти от Балканите, местни власти и организации, членуващи в АЕМ (Европейска асоциация на планинаките общини), представители на европейски институции, мрежи и асоциации, работещи в полза на планинските райони, представители на централната власт, експерти и др. Форумът ще бъде отлична възможност за споделяне на добри практики между участниците и неформални дискусии. Приблозителен брой на участниците 250-300 човека.

Форума предвижда провеждането и на Детска асаблеа с участието на фолклорни ансмбли от общините участници, както и кулинарно изложение и на традицонни занаяти от планинските райони на балканите. За целта ще се

изграждат щандове на представените общини от балканските страни на прилежащата външна територия, както и сцена за фолклорния фестивал. 

| НОВИНИ