Културно-исторически обекти под егидата на ЮНЕСКО в североизточна България


2018-03-12Североизточна България е наситена с огромно количество културно-исторически забележителности, но безспорно най-атрактивни за посетителите са обектите под егидата на ЮНЕСКО, намиращи се на териториите на областите Шумен, Русе и Разград – Мадарският конник, Ивановските скални църкви и Тракийската царска гробница при село Свещари. През 2017 г. те бяха предложени като общ туристически маршрут след разработване на проект, финансиран от Центъра на световното наследство.

МАДАРСКИ КОННИК

В националния историко-археологически резерват „Мадара” се намирауникалният скален релеф „Мадарски конник”, изсечен между 705 – 801 г. Открит е за науката от Феликс Каниц през 1872 г.

Поради своята уникалност, през 1979 г. той е включен в списъка на ЮНЕСКО катокултурна ценност със световно значение по Критерии І – шедьовър на човешкия творчески гений без аналог в Европа и ІІІ – обект, единствен по рода си, изключително свидетелство за културни традиции, част от изворите за ранната история на Европа.

През 2008 г. Мадарският конник е определен за Глобален символ на България.

ИВАНОВСКИ СКАЛНИ ЦЪРКВИ – МАНАСТИР НА

СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

В близост до с. Иваново, Русенско се намира манастирът на Свети Архангел Михаил, разположен в местността „Писмата”. В отвесните скали в долината на р. Русенски Лом има множество килии, църкви и параклиси. Тук, през Второто българско царство (ХІІ – ХІV в.) се създава важен християнски център.

През 1979 г. скалните църкви са включени към Списъка на Световното културно наследство по Критерии ІІ и ІІІ, тъй като притежават уникална живопис, характеризираща се с обемни изображения, вмъкване на елементи от действителността, естетика на обратната перспектива, реалистични фигури, голи човешки тела, архитектурен фон.

ТРАКИЙСКАТА ЦАРСКА ГРОБНИЦА ПРИ С. СВЕЩАРИ

Намира се в Археологическия резерват “Сборяново”, разположен близо до с. Свещари, община Исперих.

         Гробницата е открита през 1982 г. в най-голямата могила от северната група на Източния некропол в „Сборяново”. Датирана е от ІІІ в. пр. Хр.

През 1985 г. Тракийската царска гробница при село Свещари е включена в списъка на Световното културно наследство под № 359 по два критерия: уникално художествено постижение със своите кариатиди, облечени в хитон с формата на обърната надолу палмета и изключително свидетелство за културата на Гетите. Тя представлява местното изкуство, вдъхновено от елинистическата култура, и е рядък случай на прекъснат творчески процес, който притежава специфични характеристики.

| НОВИНИ