Културен и круизен туризъм край Дунава, здравен и фестивален – в Долината на розите


2018-03-12Развитие на устойчив туризъм; конкурентоспособен туристически сектор; успешно позициониране на България на световния туристически пазар и балансирано развитие на туристическите райони. Това са главните цели, набелязани в плана за действие до 2020 г. към актуализираната стратегия за развитие на туризма до 2030 г., приета неотдавна от правителството.

България е разделена на деветрайона със собствена марка, всекиоткоитоще развива специфични видове туризъмв съответствие с даденостите и традициите си. Марката нарайон Дунав ще е културният и круизният туризъм. Районът наСтара планина ще бъде налаган като дестинация за планински, екологичен, винен и творчески туризъм. Долината на розите ще бъде популяризирана като район за здравен и културно-фестивален туризъм на основата на балнеолечебните курорти, розовите градини, тракийската и възрожденската култура.Районът около София ще залага на делови, културен, здравен, градски и шопинг туризъм.Район Тракия ще заложи на културен и винен туризъм , а Родопите - на планински и здравен туризъм. Рила и Пирин ще бъдат откроени като място за ски - туризъм, селски, екологичен, културен, религиозен и здравен туризъм. Марката на Бургас е морският рекреативен туризъм и целогодишният културно- познавателен туризъм, а за Варна към тези два вида са добавени целогодишните делови и здравен туризъм.

До края на 2018 г.  всички заинтересовани страни (МТИТС, общини,концесионери, екологичниорганизации)трябва да уточнят заедно параметрите за развитие (постигане на съответствие между търсенето и капацитета) на ски зонитеБанско-Добринище, Боровец, Пампорово-Чепеларе, Витоша,Мальовица, Паничище, Беклемето, Ком-Берковица, Узана, Юндола, Белмекен, Бодрост-Картала, Семково, е записано в Плана.

 

Предвидени са съвместни инициативи с общини и туристически организации за техническо осъвременяване на туристическото предлагане,вкл. чрез  създаване на обогатена реалност (Augmented Reality), на виртуална реалност (Virtual Reality)-напр. виртуални разходки в 3D реконструкции, и/или използване на носими устройства (Wearables). В помощ на туристическия бизнес се предвиждат обучения за успешно промотиране в платформи като Tripadvisor.

Заедно с градските общини се предвижда да бъдат развивани атракциони - лунапаркове, минипаркове, зоокътове, градски и морски градини. Ще се подобрява също инфраструктурата и изгледът на търговските улици и пазарите, за да се превърнат те в градски микродестинации.

Съвместно с ръководствата на морските и речните пристанища ще се модернизира инфраструктуратаза приемане на круизни кораби, а с летищата - за откриване на нови въздушни връзки.

В рамките на подобряване на нормативната уредба ще бъде усъвършенстванаметодикатазаотдаване под наем на морскитеплажове, картотекирането на плажовете и ски-пистите.  Предвидено е също въвеждане на единни стандарти за маркиране на туристическите пътища и пътекии на местата за къмпингуване, в синхрон с европейските практики; както и на единни стандарти за маркиране на велосипедните маршрути и обвързването им с Европейската мрежа на велосипедните маршрути ЕвроВело.

| НОВИНИ