Седмица на студентската активност на Факултет „Стопанско управление“ - Лесотехнически университет


2018-03-27Лесотехническият университет има удоволствието да Ви покани да участвате в СЕДМИЦА НА СТУДЕНСКАТА АКТИВНОСТ на Факултет „Стопанско управление“, която ще се проведе на 28, 29, 30, 31.03. и 01.04.2018 г. и в която ще вземат активно участие студенти от Факултет „Стопанско управление“, специалности "Стопанско управление" (СУ) и "Алтернативен туризъм" (АТ), преподаватели от факултета, гости, партньори и работодатели. Тя се организира в изпълнение на Дейност 6 „Разпространение на научни резултати“ на проект “BG05M2OP001-2.009-0034 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИЯ КАПАЦИТЕТ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 - 2020).
От 30.03.2018 г. част от студентите ще участват в СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - VII-та НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ” с участието на студенти и ученици от средни училища, която е университетски форум иобхваща студентска активност инаучни изяви на студенти от всички специалности в Лесотехническия университет.
 

Сряда (28.03.2018)

12:00 - 12:30 Откриване на Седмица на студентската активност на Факултет „Стопанско управление“ - Декан на ФСУ, (фоайе, АУЛА, Лесотехнически университет)
13:00 - 16:00 Изложба- конкурс на тема "Алтернативният туризъм през моя обектив" с участие на студенти от специалност "Алтернативен туризъм", ФСУ - (фоайе, АУЛА, Лесотехнически университет)
 

Четвъртък (29.03.2018)

12:00 - 12:15 Регистрация на участницив Дискусия на тема „Модерни алтернативи в туризма“ - Парк хотел "Витоша", конферентна зала 2, София
12:15 - 13:30 „Мрежа на сътрудничество чрез франчайзинг в туризма“ - презентация от Бистра Попова - Туроператор "АПОЛО" завършила специалност АТ, Факултет „Стопанско управление“
„Модерни алтернативи в туризма - знаем, можем, успяваме“ - презентации на студенти от СУ и АТ, Факултет „Стопанско управление“
13:30 - 15:00 Представяне на работодатели и партньори в туризма:
„България като целогодишна туристическа дестинация“ - Презентация от представител на Министерство на туризма
„София - моята столица“ - Екскурзоводска беседа от представител на Столична община, ОП „Туризъм“, ТИЦ - Ларго
„Качеството на туристическите услуги“- Петър Петров - Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия - АСЕТИ
„Управленски практики в туризма“ - Венета Груйчева - Управител на хотели АТМ, Член на УС на АСЕТИ
„Майските празници на планинските общини на Западните Балкани“ - д-р Чавдар Русев - Асоциация за развитие на планинските общини
„Парченце история с дъх на роза“ - Дамяна Тодорова – Туроператор  „Деми Травел“
15:00 - 15:30 Награждаване на победителите в изложба-конкурс „Алтернативният туризъм през моя обектив“ и връчване на сертификати на участниците от Борис Туечки - алпинист и фотограф.
15:30 - 16:30 Дискусия на чаша кафе
 

Петък (30.03.2018)

СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
с активното участие на студенти и докторанти от всички специалности 
10:00 - 11:30 Откриване на VII–та НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ“ - Лесотехнически университет, АУЛА
Кратко приветствие от Ректора на Лесотехническия университет
Представяне на Проект "Исторически парк - България" - Ивелин Михайлов
12:00 - Участие в церемонията по поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите лесовъди в Лесотехническия университет
13:00 - Отпътуване за УОГС „Г. Аврамов“, Юндола (от Лесотехническия университет)
15:00 - 16:00 Регистрация и настаняване
16:00 - 17:30 Пленарно заседание
17:30 - 18:00 Кафе-пауза
18:00 - 19:00 Партньорска среща на представителите от средното и висше образование - УОГС „Г. Аврамов“, Юндола
19:30 - Официална вечеря
 

Петък (30.03.2018)

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 
със Съвета по иновации при Българска търговско-промишлена палата
14:00 - Откриване на Кръглата маса „Иновативни подходи в алтернативния туризъм в Република България“ – г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, ул. „Искър“ 9, конферентна зала А – ет.1
14:05 - 14:30 “Как да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация с имиджова търговска марка ”БУЛТЕРМА”? – презентация от доц. д-р Йордан Йорданов, ЛТУ, катедра „Икономика” и Зам. председател на Сдружение „Туризъм”
14:30 - 15:00 „Адаптиране на предприемачески практики при прилагане на интегриран модел за винен туризъм“– презентация на гл. ас. д-р Светлана Станева, ЛТУ, ФСУ, катедра „Икономика“
15:00 - 15:30 „Градският туризъм през ХХІ век“– презентация на гл. ас. Атанас Казаков, катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
15:30 - 16:00 „Иновативен бранд София“ – презентация на Татяна Димитрова, докторант в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
16:00 - 17:00 Дискусия на тема: „СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС С НАУКАТА В КОНТЕКСТА НА НОВ МОДЕЛ НА ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА”

Събота (31.03.2018)

09:00 - 18:30 Работа по секции и дискусии на VII–та НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ“, УОГС „Г. Аврамов“, Юндола с участие на студенти от Факултет „Стопанско управление“ и студенти от всички специалности на Лесотехнически университет
Неделя (01.04.2018)
09:30 - 11:30 Заключително заседание и закриване на VII–та НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ“
11:30 - 11:45 Обща снимка на участници и организатори в мероприятието
пред хотелския комплекс на УОГС „Г. Аврамов“, Юндола
12:00 - Отпътуване от УОГС „Г. Аврамов“, Юндола за София
| НОВИНИ