Над половината българи се лишават от лятна почивка


2018-06-08Повечето българи (54%) твърдят, че не планират да почиват това лято, 44% казват, че планират. Останалите още се колебаят.  

Данните са от изследователската програма на "Галъп интернешънъл" съвместно с Борда по туризъм. Вълните на изследване са между 13 - 17 април и 1 - 5 юни с по 1000 респонденти.

55% от заявилите, че ще почиват, избират българското море. За море в чужбина мислят 36% от онези, които планират почивка. 26% от възнамеряващите да почиват са посочили „планина в България“. Останалите споменават различни форми на културен, СПА и други видове туризъм.

Българите не харесват идеите за каквито и да било резки промени при започнал туристически сезон – пример за това са прословутите преместваеми обекти. Средният брой дни планирана почивка е 10. Повечето българи обаче не искат или не могат да слеят всичките дни почивка. Средните подготвени пари за лятна почивка са 1557 лв. 

| НОВИНИ