СТАРОСЕЛ

почивка в Хисаря
Намира се в община Хисаря, Пловдивска област. През 2000 г. в местността Орешака бяха открити антични тракийски гробници и храмове, с което Старосел, част от „Долината на тракийските царе”, придобива световно значение. Некрополът се състои от 8 могили. В една от тях бе открит най-големият досега в Югоизточна Европа тракийски царски комплекс с мавзолей. Каменни стълби и 15-метров коридор водят към фасадата на храма, украсена с красиви релефни орнаменти и скулптори. Вътрешното помещение на храма-гробница е огромно (с диаметър 4,80 м). Учените я датират към края на V в. и началото на IV в. пр. Хр. и най- вероятно е принадлежала на тракийския владетел Ситалк – мoгъщ цар на Одриското царство. Открити са саркофаг, множество бронзови, златни и сребърни предмети (пръстени, доспехи) и пластика, сред която е и главата на тракийски владетел, изпълнена със смайващо художествено майсторство.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ