ЛЕДЕНИКА
видове туризъм : алтернативен  

почивка в Враца
Пещерата Леденика впечатлява с големите си размери. Намира в северозападния край, т.нар. Стрешерски дял на Врачанската планина, на 16 км от Враца. Входът й е разположен на 830 м надморска височина. Първите си посетители приема през 1961 г., а през 1962 г. е обявена за природна забележителност. Температурата в пещерата варира от -7° до -15° C в предверието през зимата, а във вътрешността – до 8° C. Влажността на въздуха е 92%. Пещерата впечатлява с множеството галерии и интересни карстови форми – сталактити и сталагмити, датиращи от хиляди години. Първата зала е Предверието – най-ниската част в пещерата. През зимата и пролетта тази зала впечатлява с леденокристалната си украса, дала името на пещерата. В продължение на няколко метра, посетителят трябва да се движи през прохода Плъзнята ниско наведен, за да стигне до Малката зала, която има почти кръгла форма, а след още едно стеснение се озовава в Голямата (Концертната) зала. Тук всичко е величествено и неповторимо, като се започне от Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа – с чувала с подаръци, къщичката на Баба Яга и пр. Отклонявайки се вдясно, стигаме до едно малко синтрово езеро – с дълбочина 0,5 м, чиято вода е вълшебна. От Голямата зала през железни мостове преминаваме през Малката и Голямата пропаст, през коридора Завеските, за да стигнем до не по-малко красивата Бяла зала. Тук могат да се видят Свекървеният език, Жената на Великана, Слонът, Къпещата се девойка и други феноменални образувания. Най-високата точка на пещерата Леденика се нарича Седмото небе – достъпно само за най-запалените туристи.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ