НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА
видове почивка :   на планина  
видове туризъм : планински   алтернативен  

Национален парк „Рила” обхваща 45% от територията на най-високата и най-сурова българска планина. Тук е и най-обширната българска субалпийска и алпийска зона. В парка се намират над 130 върха с надморска височина над 2000 м, включително и най-високият на Балканския полуостров – Мусала (2925 м). Рила е и най-водната планина на България, с над 200 ледникови езера. В парка са и четирите резервата: Скакавица, Ибър, Парангалица и Централен Рилски, като последните два са включени в световната програма на ЮНЕСКО Биосферни резервати.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ