НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
видове почивка :   на планина  
видове туризъм : планински   алтернативен  

Национален парк „Централен Балкан” обхваща най-високата и красива част на Средна Стара планина. В границите му са включени 9 природни резервата, 1 защитена местност и 15 природни забележителности. Това е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Паркът и осем от неговите резервати са в Списъка на представителните защитени територии на ООН, а 4 от тях са част от световната мрежа Биосферни резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. На територията на парка се намира най-високият на Балканския полуостров вопопад „Райското пръскало”, с пад от 125 м.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ