СРЕБЪРНА
видове туризъм : алтернативен  

почивка в Силистра
„Сребърна” – езерото, което се намира на 16 км западно от град Силистра и на 1 км от р. Дунав, е единственият български резерват (площ 8000 дка), включен едновременно в три световни конвенции. Той е биосферен резерват под егидата на ЮНЕСКО (1977), паметник на световното културно и природно наследство (1983) и по силата на Рамсарската конвенция (1971), е влажна зона със световно значение. Това голямо езеро се е образувало в широка карстова падина. Бреговете му са обрасли с тръстика, достигаща до 6–7 м височина. Температурата на водата през зимата е 0° C, а през лятото достига 28° C. Още през 1863 год. австро-унгарският пътешественик и учен Феликс Каниц, очарован от разнообразието на тукашния пернат свят, го е нарекъл „птичето Елдорадо”. В резервата обитават около 160 вида птици, 90 от които гнездят и се размножават тук, 6 вида риби и 35 вида земноводни, като много от тях са в Червената книга на изчезващите видове. Резерватът е „крайна спирка” за много прелетни птици. Заедно с делтите на Волга и Дунав и блатистата местност Нестос в Гърция, „Сребърна” е едно от четирите места в Европа, където все още гнездят къдравите пеликани. Значителни са колониите на сивия рибар и други водоплаващи птици. В близост се намират Природният музей и Научно-изследователската станция по екология.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ