ВАРОША

почивка в Ловеч
Така се нарича най-старият квартал на град Ловеч, обявен за архитектурно-исторически резерват през 1969 г. Характеризира се със самобитната си народна архитектура от Възрожденската епоха, която му придава неповторим облик. Характерно за ловешката възрожденска къща е липсата на работилници и дюкяни в приземния етаж. Тази дейност се извършвала на чаршийската улица, а по-късно и на Покрития мост., построен през 1874 г. от Уста Колю Фичето (Никола Фичев). В етнографския комплекс се намира експозицията “Драсова къща”, открита през 1973 г. и представяща бита на богато търговско семейство от края на ХІХ и началото на ХХ в. Тук може да бъде видяна и експозицията “Рашова къща”, открита през 1983 г. Тя представя уредбата на дом на ловешки интелигент от 30-те и 40-те години на ХХ в. Интерес представляват и Музеят на В. Левски, Владишкият конак, старата градска баня, родната къща на Тодор Кирков, на Христо Цонев–Латинеца, както и църквите „Св. Неделя” и „Успение на Св. Богородица”.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ