ЕТЪРА

почивка в Габрово
Единственият по рода си у нас архитектурно-етнографски действащ музей на открито. Разположен е в северните склонове на Стара планина, на 8 км южно от Габрово в квартал „Етъра”, на площ от около 7 ха. Изгражда се през 1963–1976 г. по идея, проект и ръководство на художника Л. Донков. „Етъра” дава реална представа за живота на типичното българско занаятчийско селище от втората половина на ХVІІІ и ХІХ в. Малките калдъръмени улички, каменните чешми, тътена на мелниците, газовите лампи, часовниковата кула, старите къщи и работилниците, представящи на живо над 25 старинни занаята, пресъздават архитектурата и духа на Българското възраждане.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ