КОПРИВЩИЦА

почивка в Копривщица
В малка котловина по течението на р. Тополница, в Същинска Средна гора се намира гр. Копривщица. Възникнал през XIV в., той успява да се зпази като българско селище в годините на робството. Именно тук, на Калъчевия мост – наречен още "Моста на първата пушка", на 20 април 1876 г. започва Априлската епопея. Написано е историческото „Кърваво писмо”. Неповторимият природен колорит, съхранената и до днес възрожденска архитектура, богатата история превръщат Копривщица в град-музей, в който са запазени над 380 паметника на възрожденската култура. Характерни за града са старинните къщи, боядисани в синьо, жълто и керемидено червено, с високи каменни зидове, тежки дървени порти и с богата стенописна и дърворезбена украса (Ослековата къща, Лютовата къща). Типични са и каменните мостове, чешми и малки калдъръмени улички. Възрожденският дух на Копривщица може да се усети и в старинните църкви („Св. Богородица” – 1817 г., „Св. Николай” – 1844 г.), в шестте къщи-музеи: на Г. Бенковски, Т. Каблешков, М. Маджаров, Л. Каравелов, Д. Дебелянов и Й. Груев.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ