СТАРИЯТ ГРАД В ПЛОВДИВ

почивка в Пловдив
Пловдив, известен в историята и с имената Пулпудева, Филипополис, Тримонциум, Пъпълдин (Плъдин) и Филибе, е населено място от времето на Филип Македонски (342 г. пр. Хр.). Той е вторият по големина град в България. Разположен е живописно край р. Марица върху седем сиенитни хълма – тепета (като античния Рим), свързани с историята и митологията на града. Поради този факт, често е наричан „градът на седемте тепета” или „градът на тепетата”. В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. Пловдив се превръща в първостепенен търговски център. Хълмистите склоновете на Стария град се покриват с къщи, носещи характерните черти на възрожденската планинска жилищна архитектура – с открит чардак, несиметричен план и с по-скромна декоративно-художествена украса. Запазени са и нови градски къщи със салон, който е приемното и най-представително помещение в жилището. Декоративното оформление на този тип къщи се характеризира с ярка стенопис, обогатена със сложни орнаментални мотиви и пейзажи с различни сюжети, декоративни ниши (т.нар. алафранги), богато украсени с цветя и пейзажи. Сред тях са къщата на Георгиади, Куюмджиоглувата къща, къщата на Ламартин и др. Целият старинен комплекс е обявен за архитектурно-исторически резерват, а през 1979 г Старият град в Пловдив получава европейски златен медал за опазване на паметниците на културата от миналото.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ