НАЦИОНАЛЕН ЦЪРКОВЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

почивка в София
Намира се в сградата на Богословския факултет на пл. „Света Неделя”, една от забележителностите на София, построена през периода 1908–1914 г. по проект на австриеца Ф. Грюнангер. Фасадата на сградата е композирана от керамични плочки и медалиони с образите на отличили се духовни служители. В музея се съхраняват над 10 000 експоната, сред които са и два оригинални преписа на националната реликва „История славяноболгарская” (написана през 1762 г. от патриарха на Българското Възраждане Паисий Хилендарски). Музеят представя българската православна духовна култура и художество. Тук са изложени множество ръкописи и старопечатни книги, ценни икони и щампи, утвари, църковни старини и паметници на християнското изкуство. Експозицията му включва и макети на известни старинни църкви, албуми със снимки на всички по-важни и забележителни църковни паметници, ръкописи на Неофит Бозвели (Хилендарски), писма и документи от Иларион Макариополски, от българските екзарси Антим I и Йосиф I, от митрополит Климент Търновски (Васил Друмев) и много други светини на българщината.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ