„СТАРА СОФИЯ” И СОФИЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

почивка в София
Град с хилядолетна история, София е наследник на многовековна култура, чийто диапазон започва от ранния неолит и завършва до наши дни. Той включва също предримската епоха и културата на тракийското племе серди (дало името на град Сердика), Средновековието, османския период, Възраждането, новата и най-новата българска история, археологията и етнографията, изкуството – живопис, графика, скулптора, приложно изкуство, които са процъфтявали на територията на града. Всичко това прави Музея за история на София своеобразен трезор на цивилизациите, които са оставили следи тук. Интересно е да се знае, че римският град Сердика е бил укрепен през ІІ в., а през 809 г. кан Крум (803–814) го присъединява към територията на България, след което градът става известен под името Средец. През 1382 г. той е превзет от османските нашественици. След Освобождението на България София е избрана за столица на Третата българска държава (1879). Рождената година на Музея е 1928 г., когато кмет на града е Владимир Вазов. През 1941 г., в специално откупена от Столичната община сграда на пл. „Бански”, е уредена първата постоянна експозиция на Общинския музей. От 1952 г. музеят се отделя като самостоятелна научно-изследователска и културна институция, под името Музей за история на София. Днес в неговите богати фондове се съхраняват над 100 000 експоната и колекции с голяма историческа, художествена и документална стойност. По различни причини Музеят не разполага със самостоятелна експозиция, но независимо от това извършва активна събирателска, научно-изследователска и популяризаторска дейност в страната и чужбина.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ