АЛАДЖА МАНАСТИР
видове почивка : на море    

почивка в Златни пясъци
Разположен е на 14 км от Варна, точно над „Златни пясъци”. Основаването и изграждането на Аладжа манастир, типичен скален манастир, е станало през 13-14 в., период през който в Средновековна България се разпространява отшелническото мистико-аскетично движение, известено като исихазъм (бягство от живота, от гр. дума „исихе” – мир, покой). С падането на България под османско робство започват и гоненията срещу християните, които намират приют сред непристъпните скали. Характерна особеност на този манастир е, че килиите му са разположени в издълбани от човешката ръка пещери, в отвесните скали на приморските възвишения на Cтара планина – „скални помещения” на два етажа. На долния етаж са били разположени стаите на монасите, общите части (кухня, дневна) и малка църква, докато горният етаж е бил изцяло предназначен за параклиса. За съжаление, днес е запазена само малка част от тогавашните стенописи (повечето от тях са в параклиса), но усещането при посещението на изкопания високо над земята, в отвесните скали манастир е незабравимо. В съседство с „Kаменния манастир” са открити и други помещения, затрупани от ерозиралите скали – коридори, една бронзова кадилница и части от стенна живопис. По техника и стил, стенописи са еднакви с тези от манастира. Нa тази база учените правят извода, че Aладжа манастир е бил голям манастирски комплекс. Днес той е културно-исторически паметник, посещаван от много български и чуждестранни туристи.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ