ИЛИЯНСКИ МАНАСТИР „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ”

почивка в София
Илиянският манастир „Св. Пророк Илия” е издигнат през ХІІ в. и е разположен в северозападния край на столицата. Старинната църква се е сгушила под вековни брястове. Тя е скромна – без купол и е едноапсидна, обновявана многократно и украсена със стенописи от ХІV–ХV и ХVІІ–ХІХ в. Днес манастирът е действащ, без монаси.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ