Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа

Вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ през 2017 г. станаха част от сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Обектът е наречен „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Той е жив паметник на разпространението на европейския бук от няколко изолирани места в края на последната ледникова епоха до границите на целия континент днес, благодарение на изключителната приспособимост на този дървесен вид в различни климатични, географски и физически условия. 

Обектът включва 78 гори, разположени на територията на 12 европейски държави -  Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия. България участва с най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“.